Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Ubezpieczenie OC dla Adwokatów

Komunikat Prezydium NRA Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA, osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

więcej

Sprzedaż nieruchomości w Otwocku będącej własnością Izby Adwokackiej w Warszawie

W imieniu Prezydium ORA w Warszawie uprzejmie informuję zainteresowanych o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Otwocku przy ul. Sosnowej 5 opisanego w KW WA 10/00007068/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku oraz własności pawilonu użytkowego posadowionego na tejże nieruchomości gruntowej.

więcej

Duszpasterstwo Prawników

Duszpasterstwo Prawników zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2012 r. (drugi piątek miesiąca) o godz. 17.00 w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście (przy pomniku Adama Mickiewicza)

więcej

SPEKTAKL "JA JESTEM ŻYD Z WESELA" 11.01.2012 godz. 16.30

Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie zaprasza na spektakl „JA JESTEM ŻYD Z WESELA” w wykonaniu aktorów Teatru Starego w Krakowie Jerzego Nowaka i Tadeusza Malaka, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. (środa) o godz. 16.30 w Klubie Adwokata Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Al. Ujazdowskie 49 oraz na koncert, który odbędzie się bezpośrednio po przedstawieniu.

więcej

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie uprzejmie informuje, że 21 grudnia 2011 r. Naczelna Rada Adwokacka podpisała z PZU SA i HDI Asekuracja SA Umowę Generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014.

więcej

"KARNAWAŁ ADWOKACKI U ARTYSTÓW"

Komisja Sportu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na "Karnawał Adwokacki u Artystów", który odbędzie się w dniu 13 stycznia 2012 r. w klubie "U Artystów" przy ul. Mazowieckiej 11a.

więcej

CHOINKA

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie - Komisja Klubowa oraz aplikanci adwokaccy zapraszają Dzieci w dniu 12 lutego 2012 r. na CHOINKĘ Z WESOŁYM MIKOŁAJEM w siedzibie ORA w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49.

więcej