Aktualności

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2015 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2015 upływa z dniem 29 lutego 2016 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2015 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2015 rok.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego  

 

Współpraca z kurdyjskimi adwokatami rozpoczęta

View the embedded image gallery online at:
http://ora-warszawa.com.pl/#sigFreeIdb140210fde

W dniu 26 stycznia 2016 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli Kurdistan Bar Association (KBA), z Irackiej Prowincji Kurdystanu.

więcej

Dziennikarze i adwokaci dyskutowali o tajemnicy dziennikarskiej i adwokackiej

View the embedded image gallery online at:
http://ora-warszawa.com.pl/#sigFreeId3de3c87cc9

27 stycznia br. W siedzibie ORA odbyła się debata "Tajemnica adwokacka i dziennikarska - bliźniacze siostry w państwie prawa" zorganizowana wspólnie przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Centrum im. Adama Smitha oraz Instytut Staszica.

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 roku

Informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (Dz. U. poz. 1666 z późn. zm.) nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, tj. do dnia 23 lutego 2016 r., zdający egzamin adwokacki składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

więcej

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz nr 3/16

Wykaz nr 4/16

Wykaz nr 5/16