Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

 

Wykaz nr 27/16

 

Adw. dr K. Wąsowski zrezygnował z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

Informujemy, iż dzisiaj adw. dr Krzysztof Wąsowski - Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie z dniem odbycia najbliższego Zgromadzenia Izby Warszawskiej. Oświadczył także, iż do tego czasu nie będzie wypełniał obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego, a jego obowiązki – zgodnie z dyspozycją § 5 Regulaminu działania Rzeczników Dyscyplinarnych z 15 stycznia 2016 r. – będzie wykonywał jego pierwszy zastępca - adw. Grzegorz Fertak.

więcej

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Komunikat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie raportu Komisji doraźnej

Raport Komisji doraźnej został w dniu dzisiejszym upubliczniony w extranecie celem umożliwienia zapoznania się z nim wszystkim członkom Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Komunikat ORA w sprawie raportu Komisji Doraźnej – wraz z publikacją zapytania z UM oraz opinii nr 8 Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej

W dniu 10 września 2016 roku wpłynął do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie raport Komisji Doraźnej dotyczący sprawy wydania przez Komisję Etyki i Tajemnicy Adwokackiej opinii z dnia 20 czerwca 2016 roku przekazanej do Urzędu m.st. Warszawy.

więcej

Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie. Poniżej prezentujemy oświadczenie Dziekana adw. Grzegorza Majewskiego skierowane do członków Izby Adwokackiej w Warszawie oraz członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

więcej

Spotkania dla delegatów Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury

Okręgowa Rada Adwokacka informuje, że w dniach 21 września 2016 r. oraz 19 października 2016 r. o godzinie 18:30 odbędą się spotkania dla delegatów Izby Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury.

więcej