Wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 


 

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę Prawników Zagranicznych

 


Sprawa ustalenia zryczałtowanych kosztów za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę prawników zagranicznych

 


Informacja dotycząca stroju urzędowego prawników zagranicznych