Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 7 sierpnia 2017 r. zmarł

ŚP

Janusz Andrzej Goetze

w latach 1976-2016 adwokat, członek Izby Adwokackiej           w Warszawie,

            w latach 1990-2016 kierownik Zespołu Adwokackiego nr 10     w Warszawie,

              w latach 1989-2013 sędzia Sądu Dyscyplinarnego ORA        w Warszawie,

w latach 1983-1989 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wszechstronny prawnik służący swoją pomocą kolegom i osobom potrzebującym.

Powszechnie szanowany i lubiany Kolega posiadający ogromne poczucie humoru.

 

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Adwokatura Zasłużonym, Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”

 

                                                           Cześć Jego pamięci

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

w dniu 16 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.00

w kościele p.w. św. Wincentego a’Paulo (drewnianym) na Cmentarzu Bródzieńskim
w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.