Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawiadamia z głębokim żalem,

że w dniu 2 sierpnia 2017 r. zmarł

Śp.

Krzysztof Kuczyński

adwokat

w latach 1976 - 2017 Członek Izby Adwokackiej w Warszawie,

            w latach 1978 – 1992 Członek Zespołu Adwokackiego Nr 1       w Warszawie

w latach 1992–2015 Wykonywał zawód adwokata w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie

w latach 1992– 1996 Członek Komisji ds. Nowelizacji Prawa Izby Adwokackiej w Warszawie

 Znakomity cywilista, wybitny znawca prawa lokalowego. Powszechnie lubiany i uroczy Kolega bez reszty oddany dobru Adwokatury. Gorący Patriota.

Odznaczony odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym”.

    Człowiek prawy i pełen życzliwości

Cześć Jego pamięci           

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 14 sierpnia 2017 roku,

o godzinie 11.00 kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej przy ul Kościuszki 41 w Milanówku.