Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Konkurs na plakat "Adwokat. Projesjonalista" - rozstrzygnięty

Z radością informujemy, iż Komisja Konkursowa Konkursu na plakat „Adwokat. Profesjonalista” zakończyła dzisiaj na ostatnim posiedzeniu swoją pracę i wydała ostateczny werdykt. Komisja w głosowaniu jawnym przyznała nagrodę główną Andrzejowi Tchorzewskiemu. Andrzej Tchorzewski otrzymał także nagrodę publiczności w ramach głosowania na fanpejdżu ORA Warszawa. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

więcej

Spotkanie organizacyjne Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnej oraz Kierownika Szkolenia Aplikantów ze zdającymi Egzamin Adwokacki w 2017 r.

Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Dorota Kulińska informuję, iż w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie  organizacyjne Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych ze zdającymi egzamin adwokacki w dniach 28-31.03.2017 r.-ul. Bobrowiecka 9, budynek A, sala A-302.

Jutro wykład adw. Andrzeja Malickiego na temat prawa do reklamy

Serdecznie zapraszamy jutro na wykład adw. Andrzeja Malickiego – byłego dziekana Izby Adwokackiej we Wrocławiu, członka NRA na temat „Prawo do reklamy – współpraca między adwokatami starego i nowego pokolenia”.

więcej

Warszawscy adwokaci zaangażowani w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Sąd Okręgowy w Warszawie wraz Sądem Okręgowym Warszawa - Praga i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie włączają się wspólnie w tegoroczne obchody ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 2000 roku.

więcej

Konkurs ofert- Administrator Systemów Informatycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie

Izba Adwokacka w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Administratora Systemów Informatycznych w Izbie Adwokackiej w Warszawie

ZAŁĄCZNIK

Zmarł adwokat Andrzej Warfołomiejew, wybitny znawca prawa finansowego, wspaniały Człowiek i Kolega

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2017 r. zmarł adwokat Andrzej Warfołomiejew, wybitny znawca prawa finansowego. Adw. Andrzej Warfołomiejew był w latach 1973 – 2017 członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, w latach 1982-1994 członkiem Zespołu Adwokackiego nr 20 w Warszawie, od 1994 r. wykonywał zawód w kancelarii indywidualnej oraz w spółce adwokackiej „Warfołomiejew i wspólnicy”.

więcej

Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 roku

Egzamin adwokacki odbędzie się w dniach 28 – 31 marca 2017 r.

Informujemy, iż zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (Dz. U. z2016 r. poz. 112) zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, tj. do dnia 7 marca 2017 r., zdający egzamin adwokacki składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

więcej