Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Uchwała ORA w Warszawie w przedmiocie reformy sądownictwa

Na posiedzeniu w dniu 10 maja br. ORA w Warszawie podjęła przez aklamację uchwałę w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP.

więcej

Polsko-Angielski Dzień Prawniczy - 15 maja 2017

Bar Council of England and Wales, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Fundacja Adwokatury Polskiej serdecznie zapraszają na Polsko-Angielski Dzień Prawniczy. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom wzajemnej współpracy w sprawach karnych i rodzinnych. Polscy i angielscy adwokaci spotkają się, aby podzielić się swoimi praktycznymi doświadczenia w prowadzeniu spraw z elementami transgranicznymi pomiędzy obiema jurysdykcjami.

więcej

Kongres Prawników Polskich – 20 maja br. w Katowicach

Kongres Prawników Polskich odbędzie się 20 maja br. w Katowicach. Organizują go: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Adwokaci i aplikanci adwokaccy zaproszeni są do udziału w Kongresie. Rejestracji można dokonać na stronie: http://kongresprawnikow.info/ Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację. Wszystkie dane potrzebne do dokonania tej wpłaty zawarte są w mailu z potwierdzeniem.

więcej

V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na V Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej („Turniej”). Honorowy Patronat nad V Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

więcej

III Edycja Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja

Dziekan adw. Mikołaj Pietrzak zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do czynnego udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

więcej

Patronat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie nad IV Kongresem Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2017

Już pod koniec kwietnia w Warszawie odbędzie się IV Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2017 (27-28 kwietnia 2017, Service Tower, ul. Chałubińskiego 8). KongRes stanowi wiodąca debatę nad zagadnieniami związanymi z doktryną Prawa restrukturyzacyjnego.

więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2017 roku

Informujemy, iż 22 kwietnia br. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęla stanowisko w sparwie działań CBA związanych z doręczeniem Rzecznikowi Prasowemu Krajowej Rady Sądowniczej Sędziemu Sądu Okręgowego Waldemarowi Żurkowi upoważnienia do wszczęcia kontroli jego oświadczenia majątkowego.

więcej