Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Uchwała NRA ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, poświęcone omówieniu ustaw: o zmianie ustawy o sądach powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, a także poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, odbyło się 18 lipca. NRA przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w wymiarze sprawiedliwości, które w jej ocenie godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

więcej

Opinia ORA w Warszawie w sprawie ustawy o SN już u Marszałka Sejmu RP

17 lipca br. została złożona w Sejmie RP opinia przygotowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Poniżej treść tej opinii.

więcej

Łańcuch światła wokół budynku Sądu Najwyższego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia - w związku z przyjętymi przez Sejm zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz projektem PiS ustawy o Sądzie Najwyższym - zaprasza wszystkich, dla których ważne są niezależne instytucje gwarantujące prawa obywatelskie i którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny, by przyłączyli się do nas i przyszli ze świecami w najbliższą niedzielę 16 lipca 2017 r. o godzinie 21:00 pod siedzibę Sądu Najwyższego w Warszawie przy placu Krasińskich 2/4/6.

więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Poniżej zamieszczamy stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poniżej zamieszczamy stanowisko ORA w Warszawie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Adwokaci na Woodstock-u – wakacyjny projekt edukacyjny – dołącz!

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie serdecznie zaprasza adwokatów naszej Izby do udziału w wakacyjnym projekcie edukacyjnym „Adwokaci na Woodstock-u”. Wydarzenie odbędzie się 3-4-5.08.2017 r. w Kostrzynie nad Odrą w ramach największego festiwalu muzycznego w Polsce i jednego z największych w Europie, w którym corocznie bierze udział kilkaset tysięcy młodych ludzi. Jest to bez wątpienia wyjątkowa okazja do edukacji prawnej młodego pokolenia.

więcej

Spotkanie z Draginią Nadażdin, dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International

Zespół do spraw kobiet przy NRA zaprasza na spotkanie z Draginią Nadażdin, dyrektorką polskiego oddziału Amnesty International, które odbędzie się 14 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej (Warszawa, ul. Świętojerska 16).

więcej