Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie projektu tzw. ustawy o Komisji Werfikacyjnej

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. przy 10 głosach za i 1 wstrzymującym się przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Treść stanowiska wraz z pismem przewodnim została złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości 20 stycznia br.

więcej

Jednogłośne wspólne stanowisko ORA w Warszawie i Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy ORA w Warszawie w sprawie projektu ustawy o komornikach

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. jednogłośnie przyjęła wspólne stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w sprawie uwag do projektu ustawy o komornikach sądowych. 20 stycznia br. treść stanowiska wraz z pismem przewodnim został złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej

Sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 roku

Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przypomina, iż zgodnie z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci ww. obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

Termin złożenia sprawozdania za rok 2016 upływa z dniem 28 lutego 2017 roku.

Jednocześnie Komisja Doskonalenia Zawodowego przypomina, że obowiązek złożenia sprawozdania obejmuje także adwokatów, którzy rozpoczęli wykonywanie zawodu bądź też zaprzestali jego wykonywania w trakcie trwania 2016 r. Obowiązek składania sprawozdania nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu przez cały 2016 rok.

Z poważaniem,
/-/adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Przewodniczący
Komisji Doskonalenia Zawodowego 

 

Konferencja poświęcona praktycznym zagadnieniom prawno-pracowniczym

Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zaprasza na konferencję poświęconą praktycznym zagadnieniom prawno-pracowniczym. Prelegentami na konferencji będą wybitni praktycy prawa i wykładowcy uniwersyteccy, w tym między innymi SSN Katarzyna Gonera, prof. hab. Ludwik Florek, prof. hab. Arkadiusz Sobczyk.

więcej

Zdjęcia z zabawy karnawałowej dla dzieci

Komisja Integracji, Kultury i Sportu ORA serdecznie dziękuje wszystkich małym uczestnikom i ich rodzicom za wspaniałą karnawałową zabawę 15 stycznia 2017 r. Informujemy, że zdjęcia z Balu będą niedługo udostępnione na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej, umożliwiającej jednoczesny wybór, zamówienie i opłacenie zdjęć przez uczestników.

więcej

Ślubowało ponad 450 nowych aplikantek i aplikantów adwokackich

View the embedded image gallery online at:
http://ora-warszawa.com.pl/pl/?start=49#sigFreeId0cf5c63248

2 styczni br. przygodę z Adwokaturą rozpoczęło ponad 450 aplikantek oraz aplikantów adwokackich, tym samym zaczynając aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Uroczyste ślubowanie poprowadził Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. W uroczystości wzięli udział znamienici goście.

więcej

XXXIV Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury Krynica 9–12 marca 2017 r.

Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem adw. Jerzego Zięby, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, adw. Stanisława Estreicha Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury Sportu i Turystyki NRA ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, narciarzy i sympatyków sportów zimowych do udziału w XXXIV Narciarskich Mistrzostwach Adwokatury połączonych z konferencją szkoleniową, które odbędą się w dniach 9 – 12 marca 2017 r. w Krynicy Zdrój.

więcej