Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Uroczystość poświęcenia Sztandaru Izby Adwokackiej w Warszawie

14 czerwca 2012 r. (czwartek) godz. 17.00, Kościół św. Aleksandra w Warszawie

więcej

Staż w Paryżu

Możliwość odbycia stażu w Paryżu organizowanego przez Paryską Radę Adwokacką.

więcej

Uwaga kandydaci na aplikację adwokacką 2012 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje osoby przystępujące w 2012 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.

więcej

Informacja o CCBE

Informacja adw. Macieja Łaszczuka Przewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych NRA oraz broszura dotycząca działalności i głównych celów Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE)

więcej

Seminarium Prawo karne Unii Europejskiej dla adwokatów 22-23.06.2012 Praga

Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych NRA dot. Seminarium Prawo karne Unii Europejskiej dla adwokatów 22-23.06.2012 w Pradze.

więcej

List otwarty Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy Pozwalam sobie skorzystać z tej formy i przekazać Państwu swój list otwarty skierowany do całego naszego środowiska, szczególnie do działaczy samorządowych. Jednocześnie pragnę Państwu złożyć życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Z poważaniem Adw. Ziemisław Gintowt Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie

więcej

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża zaniepokojenie działaniami niektórych członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zmierzającymi do ograniczania wolności słowa i swobody głoszenia poglądów przez członków Adwokatury. Każda decyzja personalna powinna być podejmowana z zachowaniem powszechnie obowiązujących reguł, a w szczególności po wysłuchaniu zainteresowanego. Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w pełni popiera starania Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej o utrzymanie standardów samorządności.

więcej