Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Stanowisko Przewodniczączej Komisji ds. Mediów przy ORA w Warszawie

Stanowisko Komisji ds. Mediów przy ORA w Warszawie w związku z Uchwałą Prezydium NRA z dnia 4 kwietnia 2012 r. w przedmiocie odwołania Mecenasa Jakuba Jacyny z funkcji Przewodniczącego Komisji Etyki przy NRA

więcej

Komunikat w sprawie płatności składek ubezpieczenia OC adwokatów

Komunikat Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie płatności składek ubezpieczenia OC adwokatów

więcej

Komunikat z dnia 21 lutego 2012 r w sprawie ubezpieczenia OC adwokatów

Komunikat Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej ds. ubezpieczenia OC adwokatów

więcej

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Z poważaniem Adw. Andrzej Orliński Sekretarz ORA w Warszawie

Ubezpieczenie OC dla Adwokatów

Komunikat Prezydium NRA Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA, osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

więcej

Sprzedaż nieruchomości w Otwocku będącej własnością Izby Adwokackiej w Warszawie

W imieniu Prezydium ORA w Warszawie uprzejmie informuję zainteresowanych o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Otwocku przy ul. Sosnowej 5 opisanego w KW WA 10/00007068/9 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku oraz własności pawilonu użytkowego posadowionego na tejże nieruchomości gruntowej.

więcej

Duszpasterstwo Prawników

Duszpasterstwo Prawników zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2012 r. (drugi piątek miesiąca) o godz. 17.00 w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście (przy pomniku Adama Mickiewicza)

więcej