17 lipca br. została złożona w Sejmie RP opinia przygotowana przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Poniżej treść tej opinii.

Opinia ORA w Warszawie na temat projektu ustawy o SN