W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wydała nastepujący komunikat.

Komunikat w związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów

W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami warszawskich adwokatów Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje, że środowisku warszawskich adwokatów zależy na wyjaśnieniu wszystkich nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją warszawskich nieruchomości. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie współpracuje w ramach swoich uprawnień z organami ścigania na każdym etapie prowadzonych postępowań. Przypominamy jednak o zasadzie domniemania niewinności i przestrzegamy przed pochopnymi ocenami zbudowanymi jedynie na podstawie fragmentów informacji pojawiających się w mediach.

Aktualnie trwają czynności przeszukania kancelarii adwokackich, które są prowadzone w obecności przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przypominamy, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jest ustawowo zobowiązana do zagwarantowania w takiej sytuacji obecności swojego przedstawiciela, aby w trakcie czynności przeszukania nie została naruszona tajemnica adwokacka lub tajemnica obrończa, służąca obywatelom.

Niezwłocznie także, po pozyskaniu informacji od organów ścigania, podjęte zostaną dalsze niezbędne czynności w ramach pionu dyscyplinarnego przez Rzecznika Dyscyplinarnego naszej Izby.

adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan ORA w Warszawie