Bar Council of England and Wales, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Fundacja Adwokatury Polskiej serdecznie zapraszają na Polsko-Angielski Dzień Prawniczy. Wydarzenie poświęcone jest zagadnieniom wzajemnej współpracy w sprawach karnych i rodzinnych. Polscy i angielscy adwokaci spotkają się, aby podzielić się swoimi praktycznymi doświadczenia w prowadzeniu spraw z elementami transgranicznymi pomiędzy obiema jurysdykcjami.

polsko angielski dzien

W trakcie części dotyczącej spraw karnych poruszone zostaną problemy dochodzenia roszczeń na drodze karnej i cywilnej oraz stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. W trakcie części dotyczącej spraw rodzinnych poruszone zostaną problemy związane z podziałem majątku małżeńskiego w związku z rozwodem, a także sytuacji dziecka – opieka i alimentacja.

Z roku na rok ilość spraw z elementami transgranicznymi rośnie. Chociaż współpraca sądowa w sprawach rodzinnych i karnych oparta jest w dużej mierze na instrumentach europejskich, wciąż między jurysdykcjami występują istotne różnice, zwłaszcza natury praktycznej. Wiele zmian może przynieść również Brexit i planowane wystąpienie przez Zjednoczone Królestwo z unijnych systemów współpracy sądowej. W trakcie konferencji paneliści będą dyskutować o aktualnych ramach wzajemnej współpracy, a także możliwych regułach współpracy po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, a także nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi i angielskimi prawnikami. Oba samorządy adwokackie zamierzają kontynuować organizację polsko-angielskich dni prawniczych w przyszłości, poświęcając je za każdym razem istotnym zagadnieniom wzajemnej współpracy prawniczej.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim (bez tłumaczenia na język polski).

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować do dnia 12 maja br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9:00 Rejestracja & kawa

9:30 Powitanie oraz wstęp

Andrew Langdon QC – Przewodniczący General Council of the Bar
Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

I. Panel prawa karnego

9:30 – 10:45 część 1 – Wzajemna pomoc prawna w dochodzeniu wierzytelności w sprawach polsko-brytyjskich

Charakterystyka krajowych postępowań karnych oraz przepisów dot. wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych; dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych lub karnych.

Moderator: Dominika Stępińska-Duch

Paneliści:
Janusz Tomczak
Szymon Pawelec
Barnaby Hone
Fiona Jackson

10:45 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:30 cześć 2 – Europejski Nakaz Aresztowania w polsko-brytyjskich sprawach karnych

Ekstradycja podejrzanych z obu jurysdykcji w oparciu o procedury ENA oraz praktyczne aspekty postępowań dot. ENA

Moderator: Andrew Langdon QC

Paneliści:
Katarzyna Wiśniewska
Urszula Podhalańska
Ben Cooper
Laura Herbert

12:30 – 14:00 Przerwa na lunch

II. Panel prawa rodzinnego: Porównanie – prawo rodzinne w Polsce oraz Anglii i Walii

14:00 – 15:15 część 1 – Sprawy majątkowe

Podział majątku na skutek rozwodu oraz znaczenie majątkowych umów przedmałżeńskich.

Moderator: Philip Marshall QC

Paneliści:
Jacek Wierciński
Karolina Bodnar
Ann Hussey QC
Sarah Lucy Cooper

15:15 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 17:00 część 2 – Rodzina za granicą

Prawne i praktyczne aspekty zmiany miejsca pobytu dziecka w sprawach polsko- brytyjskich

Moderator: Monika Gąsiorowska

Paneliści:
Maria Keller-Hamela
Kamila Zagórska
Edward Devereux QC
Soraya Pascoe

17:00 – 17:15 Podsumowanie
Andrew Langdon QC – Przewodniczący General Council of the Bar
Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

17:15 – 19:00 Koktajl

/// English version ///

The Bar Council of England and Wales, the Warsaw Bar Association (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie) and the Foundation of the Polish Bar (Fundacja Adwokatury Polskiej) cordially invite for the English-Polish Legal Day. The conference is to be hold on 15 May 2017 at the premises of the Warsaw Bar Assocation.

Places are limited and are allocated on the first-come, first-served basis. Registrations should be send by 12 May 2017 by email to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Programme of the event:

9:00
Registration & Coffee

9:30
Welcome and Introduction
Andrew Langdon QC – Chairman, The General Council of the Bar
Mikołaj Pietrzak – Dean, The Warsaw Bar

I. Criminal Law Programme

9:30 – 10:45
Session 1 – Mutual Legal Assistance in British-Polish Asset Recovery.

National criminal proceedings and provision for mutual legal assistance in support of those proceedings and criminal/civil asset recovery.

Moderator: Dominika Stępińska-Duch

Speakers:
Janusz Tomczak
Szymon Pawelec
Barnaby Hone
Fiona Jackson

10:45 – 11:15
Coffee Break

11:15 – 12:30
Session 2 – The European Arrest Warrant in British-Polish Criminal Cases

Seeking the extradition of suspects from either jurisdiction under the EAW scheme, and tips on how to counter such applications.

Moderator: Andrew Langdon QC

Speakers:
Katarzyna Wiśniewska
Urszula Podhalańska
Ben Cooper
Laura Herbert

12:30 – 14:00
Lunch

II. Family Law Programme: “A Comparison - Family Law in Poland and England and Wales”

14:00 – 15:15
Session 1 - Money Matters
The division of financial resources on divorce and the relevance of prenuptial agreements.

Moderator: Philip Marshall QC

Speakers:
Jacek Wierciński
Karolina Bodnar
Ann Hussey QC
Sarah Lucy Cooper

15:15 – 15:45
Coffee Break

15:45 – 17:00
Session 2 - Families across Frontiers
The law and practice of moving children from one jurisdiction to another.

Moderator: Monika Gąsiorowska

Speakers:
Maria Keller-Hamela
Kamila Zagórska
Edward Devereux QC
Soraya Pascoe

17.00-17.15
Closing Remarks
Andrew Langdon QC – Chairman, The General Council of the Bar Mikolaj Pietrzak – Dean, The Warsaw Bar

17:15 – 19:00
Reception