Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwołuje zebranie w celu dokonania wyboru delegatów na Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie:

adwokatów emerytów i rencistów w dniu 12 kwietnia 2017 r.
o godz. 13.00

adwokatów niewykonujących zawodu w dniu 12 kwietnia 2017 r.
o godz. 17.00.

Zebrania odbędą się w sali konferencyjnej, w siedzibie warszawskiej Izby Adwokackiej Al. Ujazdowskie 49.