Niniejsza anonimowa ankieta jest przeprowadzana w celach naukowych, w ramach projektu badawczego NCN nr 2013/11/B/HS5/04119 realizowano przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa UwB, pod kierunkiem prof. UwB Andrzeja Sakowicza.

Podstawowym celem realizowanych badań jest poznanie opinii adwokatów na temat niektórych kwestii dotyczących prawa do milczenia oraz ich konfrontacja z poglądami doktryny.

Kwestionariusz ma charakter anonimowy. Wszystkie postawione pytania mają charakter zamknięty, toteż udzielenie na nie odpowiedzi polegać będzie jedynie na zaznaczeniu stosownej odpowiedzi.

Bardzo Dziękujemy za wypełnienie niniejszej ankiety!

Ankieta