Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak wraz z Komisją ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie, British Law Centre oraz Clifford Chance zapraszają na dwa gościnne wykłady sir Bernarda Rix:

1) Contract interpretation in Common and Civil law - 5 grudnia 2017 roku, godz. 18:30, sala A2, WPIA UW - Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

https://www.facebook.com/events/152760218652082/ 

2) Civil Procedure in Modern Commercial Disputes: the good, the bad and the ugly - 6 grudnia 2017 roku, godz. 18:30, sala A2, WPIA UW -Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4

https://www.facebook.com/events/1114681188676243/ 

Sir Bernard Rix jest profesorem międzynarodowego prawa gospodarczego na Queen Mary University w Londynie oraz emerytowanym sędzią Sądu Apelacyjnego w Wielkiej Brytanii. W trakcie wieloletniej kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie reformy procedury cywilnej Woolf. Sir Bernard Rix jest arbitrem i zasiada w międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Hongkongu, a obecnie jest również sędzią Sądu Apelacyjnego na Kajmanach. W trakcie pobytu w Warszawie Sir Bernard Rix podzieli się swoim bogatym doświadczeniem obu systemów prawnych i wygłosi wykład na temat interpretacji klauzul umownych w prawie kontynentalnym i common law oraz na temat procedury cywilnej w nowoczesnym sporze gospodarczym.

Prosimy o zapisywanie się na wydarzenia za pośrednictwem platformy British Law Centre:

Contract interpretation in Common and Civil law - 5 grudnia 2017 roku

http://uw.britishlawcentre.co.uk/rix1/ 

Civil Procedure in Modern Commercial Disputes: the good, the bad and the ugly - 6 grudnia 2017 roku

http://uw.britishlawcentre.co.uk/rix-civil-procedure/ 

Za udział w każdym wykładzie zostaną przyznane po 2 punkty doskonalenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy!