Poniżej publikujemy stanowisko ORA w Warszawie podjęte 22 listopada br. wyrażające sprzeciw wobec rasistowskich i faszystowskich wypowiedzi pojawiających się w przestrzeni publicznej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża sprzeciw wobec rasistowskich i faszystowskich wypowiedzi pojawiających się w przestrzeni publicznej.

Z rosnącym niepokojem obserwujemy obecność tego rodzaju treści w debacie publicznej głównego nurtu i w wypowiedziach niektórych polityków. Akceptacja lub propagowanie wrogości religijnej, etnicznej i narodowościowej stoją w sprzeczności z zasadami demokracji, rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka.

Stanowczo sprzeciwiamy się także obecności symboli, haseł i zachowań o charakterze rasistowskim i faszystowskim podczas tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie apeluje o podjęcie zdecydowanych kroków celem przeciwdziałania propagowaniu rasizmu oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic religijnych, etnicznych oraz rasowych.

Okręgowa Rada Adwokacka z uznaniem przyjęła słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, o tym, że w Polsce nie ma miejsca na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm. Apelujemy do pozostałych organów władzy o wyraźne potępienie udziału w Marszu Niepodległości osób i grup głoszących rasistowskie hasła lub odwołujących się w swych działaniach do dziedzictwa faszyzmu.