Poniżej zamieszczamy kalendarium Sekcji Praktyków Prawa - listopad/2017. Zachęcamy do zapoznania się.

Kalendarium