Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie zatrzymania adw. Grzegorza M.

Komunikat w sprawie zatrzymania adw. Grzegorza M.

Odnosząc się do zatrzymania warszawskiego adwokata Grzegorza M. przez CBA w związku nieprawidłowościami w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, informuję, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie traktuje tę sprawę – podobnie jak w przypadku każdego zatrzymanego adwokata - jako bardzo ważną.

Aktualnie czekamy na dalsze decyzje procesowe Prokuratury w tej sprawie. Po ich podjęciu Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie podejmie niezwłocznie działania, jakie podejmuje w każdym takim przypadku.

Informuję także, że przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie bierze udział we wszystkich czynnościach podejmowanych przez Prokuraturę, w ramach których istnieje zagrożenie naruszenia tajemnicy adwokackiej.

Przypominam jednocześnie, iż adw. Grzegorz M. ponad rok temu 14 września 2016 roku złożył rezygnację z funkcji Dziekana ORA w Warszawie, a 19 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie wybrało na funkcję Dziekana ORA w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka.

adw. Michał Fertak
Rzecznik Prasowy ORA w Warszawie