Adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zostali nominowani do nagrody „Award for Exemplary Partnership in the Public Interest”. Jest to nagroda przyznawana przez Public Interest Law Institute, międzynarodową organizację zajmującą się ułatwianiem dostępu do wymiaru sprawiedliwości i ochroną praw człowieka.

Kapituła konkursu doceniła działania adwokatów w zakresie pomocy pro bono czeczeńskim rodzinom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce. Dnia 17 marca 2017 roku, grupa 14 adwokatów udzielała pomocy prawnej obywatelom Czeczenii, które na przejściu granicznym w Terespolu chciały złożyć wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Obecnie adwokaci reprezentują klientów przed sądem administracyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Serdecznie gratulujemy adwokatom: Urszuli Podhalańskiej, Marii Radziejowskiej, Jonaszowi Żakowi, Emilii Barabasz, Tomaszowi Budnikowskiemu, Agacie Zaworskiej, Michałowi Żukowi, Agacie Stajer, Dianie Dominice Krawiec, Piotrowi Sawickiemu, Marcie Tomkiewicz, Jakubowi Bartosiakowi, Marcjannie Dębskiej, Aleksandrowi Krysztofowiczowi i Sylwii Gregorczyk-Abram.

Więcej o nagrodzie można przeczytać tu:

http://www.probonoforum.org/europe/collaborating-in-the-name-of-justice-2017-awards/?mc_cid=352824b930&mc_eid=5b2ed9bc77