Wyniki dla poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych:

Komisja I A-F
Komisja II G-Kra
Komisja III Krą-Pał
Komisja IV Pan-Sty
Komisja V pozytywne
Komisja V negatywne

Wyniki zostały również wywieszone w biurze ORA, Al. Ujazdowskie 49 oraz w EXTRANECIE